På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Förbättrad säkerhet mot farliga flyghinder

2016-12-29

SHK har utrett ett allvarligt tillbud som uppstod då en JAS 39 Gripen var nära att kollidera med en mast. SHK konstaterar i sin rapport att antalet master och andra hinder för lågflygande flygplan och helikoptrar har ökat markant på senare tid och att den flyghinderdatabas som används som underlag för flygkartor och vid planering av flygningar inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Sedan SHK publicerat sin slutrapport (RM 2015:02) och utfärdat ett antal säkerhetsrekommendationer har åtgärder vidtagits för att förbättra flygsäkerheten.

Försvarsmakten har förtydligat sina riktlinjer för lågflygning och ser för närvarande över hur kartunderlagen inom olika flygsystem kan uppdateras med hinderdata på ett effektivare sätt.

Transportstyrelsen har uppdaterat informationen på sin webbsida om flyghinderanmälan och markering av flyghinder. Föreskrifterna om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten har också ändrats.

Regeringen har avsatt medel i budgetpropositionen för 2017 för att uppdatera flyghinderdatabasen.

Mer information finns på SHK:s webb i anslutning till slutrapporten.

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.

Genom att registrera dig ger du ditt samtycke till att din e-postadress lagras och behandlas för prenumerationstjänsten. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke och avsluta din prenumeration. Du tas då bort ur vårt prenumerationsregister. Mer information om vår behandling av personuppgifter hittar du här.