Nytt på SHK


Ärendestatistik

2022-01-03
SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde med avseende på antalet pågående utredningar, antalet slutrapporter, antalet och andelen slutrapporter som är slutförda inom tolv månader samt genomsnittlig handläggningstid och medianhandläggningstid ... Läs mer om Ärendestatistik

Nya åtgärder för minskad spridningen av covid-19

2021-12-22
All verksamhet i samhället påverkas av den situation som nu råder, från och med 23e december 2021 gäller nya restriktioner och rekommendationer. För SHK:s del gäller att verksamheten fortsätter att bedrivas i enlighet med det uppdrag myndigheten har. SHK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bl.a. medför att bemanningen på kontoret för närvarande är begränsad. Om du behöver träffa ... Läs mer om Nya åtgärder för minskad spridningen av covid-19

MS Estonia: Pressträff den 16 november 2021 i Tallinn

2021-11-15
Haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland har i samarbete med Stockholms universitet under sommaren genomfört undersökningar av vraket efter MS Estonia och bottenförhållandena runt fartyget. Stockholms universitet kommer vid en gemensam pressträff i Tallinn att redogöra för resultatet av sina undersökningar. Haverikommissionerna i Estland, Sverige och Finland kommer att vara fysiskt närv... Läs mer om MS Estonia: Pressträff den 16 november 2021 i Tallinn

Ny medarbetare på SHK från 20 oktober 2021

2021-10-20

Statens haverikommission har anställt Mathias Fahlgren som kommunikatör från och med 20 oktober 2021 och arton månader framåt. Mathias kommer närmast från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Följ haverikommissionens arbete med M/S ESTONIA

2021-07-12

På haverikommissionens hemsida finns nu dagligen uppdaterad information om de pågående undersökningarna vid ESTONIAs förlisningsplats. Där finns också ett omfattande bildmaterial från undersökningsarbetet. Preliminär bedömning av nya uppgifter om förlisningen av passagerarfartyget ESTONIA


Ny medarbetare på SHK från 28 juni 2021

2021-06-28
Statens haverikommission har anställt Per Jakobsson som utredare inom civil sjöfart från och med 28 juni 2021. Per kommer närmast från Strömma Kanalbolaget.... Läs mer om Ny medarbetare på SHK från 28 juni 2021

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

2021-02-23

Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2020 hittar du här.

Årsredovisning 2020


Nya medarbetare på SHK från 22 februari 2021

2021-02-22

Statens haverikommission har anställt Jenny Ferm och Kristina Börjevik Kovaniemi som utredningsordförande från och med 22 februari 2021.


Ny medarbetare på SHK från 18 maj 2020

2020-05-18

Statens haverikommission har anställt Marit Lindberg som utredare inom hälso- och sjukvård från och med 18 maj 2020.


Ny generaldirektör för Statens haverikommission

2020-04-14

Regeringen beslutade den 9 april att anställa departementsrådet John Ahlberk som ny generaldirektör och chef för Statens haverikommission. John Ahlberk är sedan 2013 enhetschef vid Kriminalpolitiska enheten i Justitiedepartementet.

John Ahlberk tillträder sin anställning som generaldirektör för Statens haverikommission den 1 maj.


Årsrapport till Europeiska unionens järnvägsbyrå

2020-04-02
SHK ska enligt förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) årligen offentliggöra en årsrapport från föregående kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförda utredningar, utfärdade säkerhetsrekommendationer och åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare utfärdade rekommendationer. Årsrapporterna lämnas till Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA). Läs rapporten här.... Läs mer om Årsrapport till Europeiska unionens järnvägsbyrå

Coronaviruset

2020-03-23
All verksamhet i samhället påverkas av den situation som nu råder med det nya Coronaviruset. För SHK:s del gäller att verksamheten fortsätter att bedrivas i enlighet med det uppdrag myndigheten har. SHK följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket bl.a. medför att bemanningen på kontoret för närvarande är begränsad. Om du behöver träffa SHK, ring eller mejla i förväg för att avtala tid. D... Läs mer om Coronaviruset

Konsekvenser av Brexit (uppdatering 2020-03-08)

2020-03-08
Storbritannien och EU har nu träffat ett avtal som innebär att Storbritannien kommer att träda ut ur EU. Enligt utträdesavtalet gäller en övergångsperiod som preliminärt löper till den 31 december 2020. Hur förhållandet mellan Storbritannien och EU kommer att se ut därefter är ännu oklart och förhandlingar om detta pågår. Utträdesavtalet anger att Storbritannien i allt väsentligt ska betraktas ... Läs mer om Konsekvenser av Brexit (uppdatering 2020-03-08)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

2020-02-24

Statens Haverikommissions årsredovisning för räkenskapsåret 2019 hittar du här.

Årsredovisning 2019


Ny medarbetare på SHK från 1 januari 2020

2020-01-07

Statens haverikommission har anställt Mats Trense som utredare inom civil luftfart från och med 1 januari 2020.


Ny medarbetare på SHK från 2 december 2019

2019-12-02

Statens haverikommission har anställt Björn Ramstedt som utredare inom civil sjöfart från och med 2 december 2019.


Ny medarbetare på SHK från 5 augusti 2019

2019-08-05

Statens haverikommission har anställt Daniel Söderman som utredare inom civil sjöfart från och med 5 augusti 2019.


Ny medarbetare på SHK

2019-06-18

Anders Porseryd tillträder som utredare inom civil sjöfart i juni.


Ny medarbetare på SHK från 27 maj 2019

2019-05-27

Statens haverikommission har anställt Håkan Josefsson som utredare inom området militära olyckor och tillbud från och med 27 maj 2019. Håkan kommer närmast från Försvarsmakten.


Digitalisering av slutrapporter

2019-03-14

Statens haverikommission har under vintern 2018-2019 digitaliserat alla tidiga slutrapporter som myndigheten publicerat sedan verksamheten startade 1978. Samtliga slutrapporter finns nu tillgängliga och sökbara på hemsidan.