Kontakta oss

Frågor

Har du frågor om verksamheten som du inte hittar svar på? Eller synpunkter? Välkommen att kontakta oss.

Statens haverikommission (SHK) Postadress: Box 6014, 102 31 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 151, plan 6 Expeditionstid: 10.00-12.00

Växelns öppettider: 08.00-16.30 Telefon: 08-508 862 00 Fax: 08-508 862 90

E-post: info(at)shk.se Vill du skicka e-post till en medarbetare skriv förnamn.efternamn@shk.se.

SHK:s organisationsnummer: 202100-3260

Beställningar

Du kan beställa allmänna handlingar hos oss. Dokument i elektronisk form via e-post är avgiftsfria. Andra beställningar tar vi betalt för med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kopia av allmän handling tio sidor: 50 kr.
För varje sida därutöver: 2 kr.
Porto, postförskottsavgift, kostnad för bud tillkommer.
Kontakta oss för beställning.

Fakturor

SHK tar gärna emot e-fakturor, helst via PEPPOLS:s nätverk.

Från den 1 april 2019 kommer SHK i upphandlingar kräva e-fakturor enl. lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Observera att PDF inte är ett godkänt format för e-faktura.

Läs mer om hur du skickar e-faktura.

Betalningspåminnelser
Betalningspåminnelser ska skickas till:
Statens haverikommission
Box 6014
102 31 STOCKHOLM

Fakturaadress (pappersfakturor)
Statens haverikommission
FE 7751
831 90 ÖSTERSUND

Betalningsvillkor
Våra betalningsvillkor är 30 dagar.Skriv ut