Bild som visar medarbetare i ett möte

Arbeta på SHK

Att arbeta hos oss innebär att du, tillsammans med högt specialiserade och engagerade kollegor, får möjlighet att bidra till att förbättra säkerheten inom de områden SHK utreder.

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald.

De här kompetenserna ska finnas på SHK

I 4 § i SHK:s myndighetsinstruktion anges vilka olika kompetenser som ska finnas företrädda bland myndighetens haveriutredare. Minst en haveriutredare ska, förutom generaldirektören, vara jurist med domarbakgrund. I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

Utöver haveriutredare finns administrativ personal såsom administratörer, registrator, personalhandläggare och vaktmästare anställda vid myndigheten.

Lediga anställningar publiceras på vår webbplats.


Skriv ut