Anmäl olyckor/tillbud


Klicka här för att anmäla olyckor och tillbud inom den civila luftfarten.

Olyckor och tillbud inom civil sjöfart och spårbunden trafik ska anmälas till Transportstyrelsen.

Olyckor och tillbud inom militär verksamhet ska anmälas till Försvarsmakten.