Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Brand på PCTC-fartyget MIGNON i sydkinesiska sjön
Brand på PCTC-fartyget MIGNON i sydkinesiska sjön
Händelsedatum: 2018-04-04
S-59/18
DECLAN DUFF – Arbetsplatsolycka under lossning
DECLAN DUFF – Arbetsplatsolycka under lossning
Händelsedatum: 2018-03-16
S-42/18
Fiskefartyget IDUN – förlisning utanför Tjörn
Fiskefartyget IDUN – förlisning utanför Tjörn
Händelsedatum: 2018-02-25
S-27/18
Spårtrafikolycka i Bastuträsk
Spårtrafikolycka i Bastuträsk
Händelsedatum: 2018-01-03
J-1/18Nytt på SHK


Ärendestatistik

2018-04-04

SHK:s ärendestatistik är indelad i områdena civil sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, militär verksamhet och utredningar av annan verksamhet. Statistik presenteras för varje utredningsområde m...
Läs mer

Rapport från ENCASIA:s genomgång och evaluering – s.k. peer review

2018-03-28

Sverige är genom Statens haverikommission representerat i det europeiska flygsäkerhetsnätverket ENCASIA. Som ett led i att ständigt förbättra verksamheten erbjuder nätverket så kallade Peer reviews – ...
Läs mer

Ny medarbetare på SHK

2018-03-22

Statens haverikommission har anställt Tomas Ojala  som utredare inom området räddningstjänst och befolkningsskydd från och med 3 april 2018. Tomas kommer senast från Storstockholms brandförsvar där ha...
Läs mer

Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.