Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
Händelsedatum: 2021-11-07
J-18/21
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Händelsedatum: 2021-05-31
S-116/21

Nytt i utredningar


Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län
2022-01-17
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län (L-27/20)
SHKs bedömning av ej inkommet rekommendationssvar från den Ungerska tillsynsmyndigheten (endast engelsk text)
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län
2022-01-17
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län (L-27/20)
SHKs bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län
2022-01-17
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län (L-27/20)
SHKs bedömning av EASAs rekommendationssvar (endast engelsk text)
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län
2022-01-17
Olycka med flygplanet SE-MKV av modellen SOCATA TB9 på Skavsta flygplats, Södermanlands län (L-27/20)
Rekommendationssvar R2 från EASA (endast engelskt text)
Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde
2022-01-17
Olycka med flygplanet SE-MDN i Skövde (L-97/20)
Sammanfattning och rekommendationer
Olycka med en helikopter R44 Clipper ll i Jämtland.
2021-12-16
Olycka med en helikopter R44 Clipper ll i Jämtland. (L-91/18)
Slutrapport - Norges haverikommission Rapport Luftfart 2021 12 (endast norsk text)