Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Händelsedatum: 2022-11-16
J-13/22
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Händelsedatum: 2022-09-14
M-16/22
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Händelsedatum: 2022-08-29
S-236/22
Mycket allvarlig sjöolycka utanför Spetsbergen, Norge
Mycket allvarlig sjöolycka utanför Spetsbergen, Norge
Händelsedatum: 2022-06-14
S-131/22

Nytt i utredningar


Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet
2023-01-16
Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet (S-308/21)
Interim rapport från Danska haverikommissionen (MAIB) - endast engelsk text
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
2023-01-05
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län (S-116/21)
SHK:s bedömning av Landskrona Räddningstjänsts rekommendationssvar
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
2023-01-05
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län (S-116/21)
SHK:s bedömning av Landskrona hamn AB:s rekommendationssvar
Olycka i Etiopien med ett flygplan av typen Boeing 737 Max 8 från Ethiopian Airlines den 10 mars 2019
2022-12-27
Olycka i Etiopien med ett flygplan av typen Boeing 737 Max 8 från Ethiopian Airlines den 10 mars 2019 (L-34/19)
Slutrapport - Etiopiens AAIB, IIC No AI 01 (endast engelsk text)
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
2022-12-20
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län (S-116/21)
SHK:s bedömning av rekommendationssvar inkl. rekommendationssvar från SOS Alarm Sverige AB