Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Händelsedatum: 2021-05-31
S-116/21

Nytt i utredningar


Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän
2021-10-11
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän (S-103/20)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän
2021-10-11
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän (S-103/20)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
Kollisionstillbud på Amsterdams internationella flygplats
2021-09-22
Kollisionstillbud på Amsterdams internationella flygplats (L-30/19)
Slutrapport - Nederländska haverikommissionen, Near miss between two aircraft during taxi (endast engelsk text)
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
Bilaga till Trafikverkets rekommendationssvar
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
Rekommendationssvar från Trafikverket
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen