Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Olycka med ett flygplan av modellen SOCATA MS.893A
Olycka med ett flygplan av modellen SOCATA MS.893A
Händelsedatum: 2023-06-18
L-41/23
Urspårning med Arlanda Express vid Blackvreten
Urspårning med Arlanda Express vid Blackvreten
Händelsedatum: 2023-05-27
J-7/23

Nytt i utredningar


Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom
2023-09-07
Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom (O-10/21)
SHK:s bedömning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationssvar
Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom
2023-09-07
Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom (O-10/21)
Rekommendationssvar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
2023-09-06
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA (S-236/22)
Slutrapport - Danmarks haverikommission (endast engelsk text)
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B nära Goulburn flygplats, Australien (ATSB-utredning)
2023-08-18
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B nära Goulburn flygplats, Australien (ATSB-utredning) (L-16/23)
Slutrapport - Australiensiska Transportsäkerhetsbyrån ATSB AO-2023-012 (endast engelsk text)
Olycka med ett amfibieflygplan av typen Twin Bee på Siljan
2023-07-18
Olycka med ett amfibieflygplan av typen Twin Bee på Siljan (L-70/22)
Information om utredningens fortskridande