Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Allvarlig olycka på Kebnekaise
Allvarlig olycka på Kebnekaise
Händelsedatum: 2023-02-21
M-02/23
Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Händelsedatum: 2022-11-16
J-13/22
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Händelsedatum: 2022-09-14
M-16/22
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Händelsedatum: 2022-08-29
S-236/22

Nytt i utredningar


Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län
2023-05-23
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län (S-279/21)
SHK:s bedömning av Vattenfall Vattenkrafts AB:s rekommendationssvar
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län
2023-05-23
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län (S-279/21)
SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B på Flinders Island, Australien
2023-05-23
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B på Flinders Island, Australien (L-113/22)
Slutrapport Australienska Transportsäkerhetsbyrån ATSB - AO-2022-054 (endast engelsk text)
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
2023-03-30
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik (J-5/21)
SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
2023-03-30
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik (J-5/21)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
2023-03-30
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik (J-5/21)
Rekommendationssvar från Trafikverket
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik
2023-03-30
Urspårning med godståg mellan Kummelby och Häggvik (J-5/21)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen