Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


PAMPUS – Grundstötning utanför Hörnefors
PAMPUS – Grundstötning utanför Hörnefors
Händelsedatum: 2024-02-12
S-37/24
Brand på Oceana Vattenvärld i Göteborg
Brand på Oceana Vattenvärld i Göteborg
Händelsedatum: 2024-02-12
O-1/24
Plankorsningsolycka utanför Uddevalla
Plankorsningsolycka utanför Uddevalla
Händelsedatum: 2024-01-15
J-1/24
Urspårning med godståg 9914 på Malmbanan
Urspårning med godståg 9914 på Malmbanan
Händelsedatum: 2023-12-17
J-18/23
Mycket allvarlig personolycka med bygghiss
Mycket allvarlig personolycka med bygghiss
Händelsedatum: 2023-12-11
O-10/23
VIPAN - grundstötning vid Lerholmen
VIPAN - grundstötning vid Lerholmen
Händelsedatum: 2023-11-09
S-221/23
Grundstötning i norra Hanöbukten
Grundstötning i norra Hanöbukten
Händelsedatum: 2023-10-22
S-199/23
ROERBORG – fallolycka i Oxelösund
ROERBORG – fallolycka i Oxelösund
Händelsedatum: 2023-10-15
S-195/23

Nytt i utredningar


Allvarligt tillbud - intrång på landningsbana efter landning med ett flygplan av typen SAAB 340B på Shellharbour flygplats, Australien
2024-04-12
Allvarligt tillbud - intrång på landningsbana efter landning med ett flygplan av typen SAAB 340B på Shellharbour flygplats, Australien (L-57/23)
Slutrapport - Australiensiska transportsäkerhetsbyrån ATSB AO-2023-03 (endast engelsk text)
Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn
2024-03-12
Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn (S-62/21)
SHK:s bedömning av Hermann Lohmann Shiffahrts GmbH:s rekommendationssvar
Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn
2024-03-12
Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn (S-62/21)
Rekommendationssvar från Hermann Lohmann Shiffahrts GmbH (endast engelsk text)
Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn
2024-02-01
Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn (S-244/22)
SHK:s bedömning av TT-Line GmbH & CO.KG:s rekommendationssvar
Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn
2024-02-01
Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn (S-244/22)
Rekommendationssvar från TT-Line GmbH & CO.KG (endast engelsk text)