Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Allvarlig olycka på Kebnekaise
Allvarlig olycka på Kebnekaise
Händelsedatum: 2023-02-21
M-02/23
Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Spårtrafikolycka vid Värö bruk utanför Varberg
Händelsedatum: 2022-11-16
J-13/22
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Olycka med ett JAS-flygplan i Tjeckien
Händelsedatum: 2022-09-14
M-16/22
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA
Händelsedatum: 2022-08-29
S-236/22

Nytt i utredningar


Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län
2023-06-02
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län (S-302/21)
SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län
2023-06-02
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län (S-302/21)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län
2023-06-02
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län (S-302/21)
SHK:s bedömning av Landsbygds- och infrastrukturdepartementets rekommendationssvar
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län
2023-06-02
Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län (S-302/21)
Rekommendationssvar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län
2023-05-23
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län (S-279/21)
SHK:s bedömning av Vattenfall Vattenkrafts AB:s rekommendationssvar
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län
2023-05-23
Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län (S-279/21)
SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar