Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.
Pågående utredningar


Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
Händelsedatum: 2021-11-07
J-18/21
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län
Händelsedatum: 2021-05-31
S-116/21

Nytt i utredningar


Olycka med ett flygplan av typen Saab 2000 vid Unalaska flygplats, Alaska, USA
2021-11-23
Olycka med ett flygplan av typen Saab 2000 vid Unalaska flygplats, Alaska, USA (L-149/19)
Bilaga D - SHK och AAIB UK Inlämnande av avvikande mening till utkastet till rapport (endast engelsk text)
Olycka med ett flygplan av typen Saab 2000 vid Unalaska flygplats, Alaska, USA
2021-11-23
Olycka med ett flygplan av typen Saab 2000 vid Unalaska flygplats, Alaska, USA (L-149/19)
Slutrapport - National Transportation Safety Board NTSB AAR-21-05 (endast engelsk text)
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
2021-11-15
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan (J-18/21)
Olycksplatsundersökningen har avslutats
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
2021-11-10
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan (J-18/21)
Kontaktperson för J 18/21, urspårning på Malmbanan
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän
2021-10-11
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän (S-103/20)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän
2021-10-11
Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän (S-103/20)
Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
Kollisionstillbud på Amsterdams internationella flygplats
2021-09-22
Kollisionstillbud på Amsterdams internationella flygplats (L-30/19)
Slutrapport - Nederländska haverikommissionen, Near miss between two aircraft during taxi (endast engelsk text)
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län
2021-09-21
Plankorsningsolycka i Hofors, Gävleborgs län (J-12/20)
SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar