Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


PAMPUS – Grundstötning utanför Hörnefors
PAMPUS – Grundstötning utanför Hörnefors
Händelsedatum: 2024-02-12
S-37/24
Brand på Oceana Vattenvärld i Göteborg
Brand på Oceana Vattenvärld i Göteborg
Händelsedatum: 2024-02-12
O-1/24
Plankorsningsolycka utanför Uddevalla
Plankorsningsolycka utanför Uddevalla
Händelsedatum: 2024-01-15
J-1/24
Urspårning med godståg 9914 på Malmbanan
Urspårning med godståg 9914 på Malmbanan
Händelsedatum: 2023-12-17
J-18/23
Mycket allvarlig personolycka med bygghiss
Mycket allvarlig personolycka med bygghiss
Händelsedatum: 2023-12-11
O-10/23
VIPAN - grundstötning vid Lerholmen
VIPAN - grundstötning vid Lerholmen
Händelsedatum: 2023-11-09
S-221/23
Grundstötning i norra Hanöbukten
Grundstötning i norra Hanöbukten
Händelsedatum: 2023-10-22
S-199/23
ROERBORG – fallolycka i Oxelösund
ROERBORG – fallolycka i Oxelösund
Händelsedatum: 2023-10-15
S-195/23

Nytt i utredningar


Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340 i Canberra, Australien
2024-05-17
Allvarligt tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340 i Canberra, Australien (L-112/22)
Slutrapport - Australiens transportsäkerhetsbyrå AO 2022 055 (bara på engelska)
Allvarlig olycka på Kebnekaise
2024-05-16
Allvarlig olycka på Kebnekaise (M-2/23)
SHKs bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
Allvarlig olycka på Kebnekaise
2024-05-16
Allvarlig olycka på Kebnekaise (M-2/23)
Rekommendationssvar från Försvarsmakten
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
2024-04-23
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern (M-20/20)
SHKs bedömning av Saab ABs rekommendationssvar R4-R5
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
2024-04-23
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern (M-20/20)
SHKs bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar R1-R3
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
2024-04-23
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern (M-20/20)
Rekommendationssvar från Saab AB R4-R5
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern
2024-04-23
Allvarligt tillbud med ett JAS 39 över Vänern (M-20/20)
Rekommendationssvar från Försvarsmakten R1-R3
Allvarligt tillbud - intrång på landningsbana efter landning med ett flygplan av typen SAAB 340B på Shellharbour flygplats, Australien
2024-04-12
Allvarligt tillbud - intrång på landningsbana efter landning med ett flygplan av typen SAAB 340B på Shellharbour flygplats, Australien (L-57/23)
Slutrapport - Australiensiska transportsäkerhetsbyrån ATSB AO-2023-03 (endast engelsk text)