Statens haverikommission (SHK) är en statlig myndighet som har till uppgift att undersöka olyckor och tillbud till olyckor i syfte att säkerheten ska förbättras. SHK hanterar däremot inte frågor om skuld eller ansvar, vare sig civilrättsligt, straffrättsligt eller förvaltningsrättsligt.


Pågående utredningar


Grundstötning i norra Hanöbukten
Grundstötning i norra Hanöbukten
Händelsedatum: 2023-10-22
S-199/23
Olycka med ett flygplan av modellen SOCATA MS.893A
Olycka med ett flygplan av modellen SOCATA MS.893A
Händelsedatum: 2023-06-18
L-41/23
Urspårning med Arlanda Express vid Blackvreten
Urspårning med Arlanda Express vid Blackvreten
Händelsedatum: 2023-05-27
J-7/23

Nytt i utredningar


Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
2023-11-10
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan (J-18/21)
SHK:s bedömning av Trafikverkets rekommendationssvar
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan
2023-11-10
Urspårning med godståg 9942 på Malmbanan (J-18/21)
Rekommendationssvar från Trafikverket på SHK:s säkerhetsrekommendationer
Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet
2023-10-03
Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet (S-308/21)
Slutrapport - Danska- och Engelska haverikommissionerna (endast engelsk text)
Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom
2023-09-07
Allvarligt tillbud inom hälso- och sjukvården – fördröjning av vårdförloppet vid cancersjukdom (O-10/21)
SHK:s bedömning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationssvar