Olycka med vindkraftverk i Lemnhult

O-8/15
Händelsedatum: 2015-12-24

Ett 185 meter högt vindkraftverk i Lemnhult, Jönköpings län, rasade den 24 december 2015. En viss mängd växellådsolja och hydraulolja m.m. rann ut i marken när maskinhuset träffade marken. I vindkraftsparken finns ytterligare 31 vindkraftverk med liknande konstruktion. Ägaren och tillverkaren utreder händelsen och har stoppat driften av övriga vindkraftverk till dess att säkerheten för dessa har kontrollerats.

SHK har beslutat att utreda olyckan. SHK gör således en egen utredning av händelsen men samverkar såväl med den privata utredning som bedrivs som med berörda myndigheter.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Alexander Hurtig

Nytt i utredningen


2017-02-22 Sammanfattning och rekommendationer
2017-02-22 Slutrapport
Slutrapport RO 2017:01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad