På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Urspårning med godståg mellan Alby och Ovansjö

J-29/14
Händelsedatum: 2014-07-09

Ett godståg med två lok och 24 vagnar spårade ur. Skador uppstod på ett antal av vagnarna. Spåret skadades på en sträcka av 300 meter och även det intilliggande spåret skadades. Inga personer skadades.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2016-01-13 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-01-13 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-01-13 Sammanfattning och rekommendationer
2015-07-03 Slutrapport
Slutrapport RJ 2015:03

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad