Tågkollision i Öjebyn, Piteå

J-39/16
Händelsedatum: 2016-09-21

Ett godståg från Green Cargo hade stopp i en signal men fick tillstånd att passera signalen. Ett annat godståg från Green Cargo färdades på samma spår i mötande riktning. De två tågen kolliderade med varandra. Inga personer skadades fysiskt.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad