På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Temautredningen Säkerhet vid arbete i spårmiljö

J-67/12
Händelsedatum: 2012-11-20

Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2015-09-23 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2015-09-23 Sammanfattning och rekommendationer
2015-09-23 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2015-02-20 Arbetsmiljöverkets svar på rekommendationerna
2015-02-20 Transportstyrelsens svar på rekommendationerna
2014-11-20 Slutrapport
Slutrapport - RJ 2014:05

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad