På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud till kollision med otillåten rörelse på sträckan Alby–Ångebyn

J-02/08
Händelsedatum: 2008-01-16

Tillbud till kollision med otillåten rörelse på sträckan Alby–Ångebyn, Y län.Nytt i utredningen


2008-12-17 Slutrapport
Tillbud till kollision med godsvagnar i okontrollerad rullning på sträckan Alby–Ångebyn

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad