På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud till kollision med otillåten rörelse på sträckan Alby–Ångebyn

J-02/08
Händelsedatum: 2008-01-16

Tillbud till kollision med otillåten rörelse på sträckan Alby–Ångebyn, Y län.Nytt i utredningen


2008-12-17 Slutrapport
Tillbud till kollision med godsvagnar i okontrollerad rullning på sträckan Alby–Ångebyn

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.