Olycka vid Markaryds driftplats

J-22/16
Händelsedatum: 2016-05-25

Två bantekniker som arbetade i en växel i Markaryd blev påkörda av ett passerande tåg. En av dem blev allvarligt skadad.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rickard Ekström

Nytt i utredningen


2017-03-20 Slutrapport
RJ 2017:01 Slutrapport

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad