Kollision mellan en spärrfärd med hjälpfordon och ett stillastående tåg på sträckan Deje - Molkom i Värmland

J-40/16
Händelsedatum: 2016-09-30

Två lok som utgjorde hjälpfordon till ett stillastående godståg kolliderade med det hjälpbehövande tåget i närheten av Molkom, Värmland. En av förarna skadades. Fordonen fick omfattande skador.

Enligt ATC-registreringen höll hjälpfordonet en hastighet av 59 kilometer i timmen vid kollisionen med det stillastående godståget.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg

Nytt i utredningen


2017-09-18 Slutrapport
Slutrapport RJ 2017:04

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.