Olycka på sträckan mellan Molkom och Deje i Värmland

J-40/16
Händelsedatum: 2016-09-30

Två lok som utgjorde hjälpfordon till ett stillastående godståg på sträckan mellan driftplatserna Kil och Molkom i Värmland, kolliderade med det hjälpbehövande tåget. En av förarna skadades. Fordonen fick omfattande skador.

För närvarande pågår SHK:s faktainsamling kring händelsen inklusive intervjuer med berörda. Fakta som fastställts i nuläget:

1. Enligt ATC-registreringen höll hjälpfordonet en hastighet av 59 kilometer i timmen vid kollisionen med det stillastående godståget.

2. En spärrfärd med hjälpfordon var anordnad.

Haverikommissionen har inte avslutat faktainsamlingen. Tolkning och analys av fakta är senare steg i utredningsarbetet.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Eva-Lotta Högberg


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.