På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39

M-02/14
Händelsedatum: 2014-03-20

Allvarligt tillbud under en luftstridsövning med två JAS 39.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2016-12-21 SHK:s bedömning av Försvarsmaktens rekommendationssvar
2016-12-21 Rekommendationssvar från Försvarsmakten
2016-12-21 Sammanfattning och rekommendationer
2015-04-27 Slutrapport
Slutrapport RM 2015:01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad