Allvarligt tillbud med en SK 60 A på Luleå Airport

M-15/17
Händelsedatum: 2017-06-08

Efter landning fick piloten svårt att kontrollera flygplanet och det körde av banan. Inga personskador uppkom. Skadorna på flygplanet var begränsade.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Tony Arvidsson


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad