Olycka med Kustbevakningens ribbåt KBV 428 i Stockholms skärgård

S-170/16
Händelsedatum: 2016-10-08

I samband med ett sjöräddningsuppdrag tog KBV:s ribbåt KBV 428 in vatten, sjönk och blev stående på botten i ett grundområde med ett vattendjup på ca 0,5-1,0 meter. Ingen person skadades.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.