Olycka med en RIB-båt utanför Nacka

S-48/17
Händelsedatum: 2016-08-25

En RIB-båt med betalande passagerare ombord lämnade Nacka och ökade hastigheten när man passerade ut ur ett område med fartrestriktioner. Båten manövrerades för att hoppa i vågsvallet från ett passerande passagerarfartyg. Landningen kom att bli hårdare än avsett, varvid en passagerare drabbades av skador i ryggen och fick föras till sjukhus.

Händelsen inträffade den 25 augusti 2016 men anmäldes till SHK den 13 mars 2017.

SHK utreder händelsen.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rikard Sahl


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad