På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

NOSSAN – Grundstötning i Trollhätte kanal

S-194/14
Händelsedatum: 2014-11-12

Under färd på Trollhätte kanal på resa mot Gruvön gick styckegodsfartyget NOSSAN:s huvudmaskin ner i varvtal till tomgång. Detta medförde att fartyget miste sin styrförmåga eftersom propellervattnet i princip upphörde.

Fartyget grundstötte därefter vid Stallbackabron och fick en reva på 4 x 1 meter under vattenlinjen, vilket fick till följd att fartyget tog in vatten och efter förtöjning vid brons ledverk, sjönk fartyget och sjönk till botten

Haverikommissionen har bedömt händelsen som en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2016-07-11 SHK:s bedömning av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rekommendationssvar
2016-07-11 Rekommendationssvar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2016-07-11 SHK:s bedömning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:s (MSB) rekommendationssvar
2016-07-11 Rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2016-07-11 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-07-11 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-11 SHK:s bedömning av Erik Thun AB:s rekommendationssvar
2016-07-11 Rekommendationssvar från Erik Thun AB
2016-07-11 Sammanfattning och rekommendationer
2015-09-17 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:07

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad