På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Närsituation mellan fiskefartyg och ro-ro-passagerarfartyg utanför Strömstad

S-215/14
Händelsedatum: 2014-11-30

I farleden ut från Strömstad inträffade en närsituation mellan det ingående fiskefartyget TITANIA, och ro-ro-passagerarfartyget BOHUS, som var på utgående.

BOHUS låg långt ute på babords sida i farleden och trots försök till undanmanöver passerade fartygen varandra på ett avstånd av bara något tiotal meter.

Haverikommission har bedömt händelsen som ett tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2017-06-20 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2017-06-20 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-06-20 Sammanfattning och rekommendationer
2015-11-17 Slutrapport
Slutrapport RS2015:10

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad