På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud till sjöss utanför Travemünde med passagerarfartyget FINNTRADER

S-35/14
Händelsedatum: 2014-03-10

En driftstörning uppstod i FINNTRADER:s maskinkontrollsystem som resulterade i att man var nära totalt strömbortfall (”black out”) under resa med lots ombord i farleden på väg ut från Travemünde.

Felkällan var att mellanbrytaren mellan axelgeneratorn och fartygets kraftnät inte gav positionssignal till axelgeneratorns kontrollenhet, vilket resulterade i att fartygets generatorautomatik försökte lägga över den elektriska lasten från fartygets hjälpmotorer till axelgeneratorn när dess generatorbrytare slogs till. Detta ledde till att automatiksystemet försökte lägga över elektrisk last till en generator som inte var inkopplad på samma nät vilket orsakade frekvensfall och höga strömmar som resulterade i att systemet för oväsentlig last löste ut.

Detta var ett av flera likande tillbud till sjöolyckor som inträffat ombord i fartyget under den senaste fjortonmånadersperioden. Haverikommissionen har därför valt att titta närmare på de omständigheter som gäller för händelserna och hur de hanteras av myndigheter och klassificeringssällskap.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2016-10-07 SHK:s bedömning av Finnlines Ship Management AB:s rekommendationssvar
2016-10-07 Rekommendationssvar från Finnlines Ship Management AB
2016-10-03 SHK:s bedömning av DNV GL:s rekommendationssvar
2016-10-03 Rekommendationssvar från DNV GL (Endast engelsk)
2016-10-03 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-10-03 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-10-03 Summering och säkerhetsrekommendationer
2016-04-13 Slutrapport
Slutrapport RS 2016:03
2015-03-10 Statusrapport - RS 2015.01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad