På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Allvarlig sjöolycka i Hjälmaren

S-85/14
Händelsedatum: 2014-06-22

En öppen aluminiumbåt som användes för yrkesmässigt fiske i Hjälmaren påträffades med motorn igång utan några personer ombord. En större räddningsinsats inleddes och sedermera påträffades de två fiskare som använt båten omkomna. Händelsen utgör en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2015-12-07 SHK:s bedömning av MSB:s rekommendationssvar
2015-12-07 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2015-12-07 Rekommendationssvar från MSB
2015-12-07 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2015-12-07 Sammanfattning och rekommendationer
2015-06-24 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:06
2015-06-24 Slutrapport
Serious marine accident on the lake Hjälmaren

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad