På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Mycket allvarlig sjöolycka med bogserbåten ÖRING

S-195/15
Händelsedatum: 2015-11-02

Bogserbåten ÖRING knuffade en pråm framför sig längs Göta älv (Trollhätte kanal). Pråmen välte och drog med sig bogserbåten runt. Bogserbåten sjönk men besättningen som bestod av två personer lyckades rädda sig. Händelsen har bedömts vara en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2017-07-05 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2017-07-05 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-07-05 SHK:s bedömning av Näringsdepartementets rekommendationssvar
2017-07-05 Rekommendationssvar från Näringsdepartementet
2017-07-05 SHK:s bedömning av Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (NÄRF) rekommendationssvar
2017-07-05 Reokmmendationssvar från Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
2017-07-05 SHK:s bedömning av Ivarssons Entreprenad AB:s rekommendationssvar
2017-07-05 Rekommendationssvar från Ivarssons Entreprenad AB
2017-01-20 Sammanfattning och rekommendationer
2016-10-26 Slutrapport
Slutrapport RS 2016:08

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad