M/V ASKOE- Grundstötning vid Hässelby Strand

S-205/16
Händelsedatum: 2016-12-09

Lastfartyget ASKOE grundstötte vid Hässelbyholme och fick skador under vattenlinjen som resulterade i vatteninträngning. Fartyget var därefter i behov av bogsering samt assistans från land. Ingen person skadades. Såvitt känt uppkom inte heller några miljöskador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Dennis Dahlberg


Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad