På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Kollision mellan taxibåten CABBIE och en fritidsbåt vid Möja

S-159/14
Händelsedatum: 2014-10-11

Taxibåten CABBIE färdades på sydvästlig kurs söder om Möja med en passagerare ombord. Samtidigt färdades en öppen fritidsbåt på nordvästlig kurs mot Möja med en person ombord. Båtarna kolliderade med varandra. Fritidsbåten fick betydande skador och dess förare omkom. Taxibåten fick begränsade skador.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2016-02-12 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-02-12 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-01-14 Sammanfattning och rekommendationer
2015-10-08 Slutrapport
Slutrapport RS2015:08 CABBIE

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad