På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Kollision mellan en lotsbåt och en ribbåt vid Sandön/Korsö

S-166/14
Händelsedatum: 2014-10-26

En lotsbåt och en ribbåt kolliderade, varvid ribbåten fick betydande skador. En av de två personer som fanns ombord på ribbåten omkom och den andra personen skadades allvarligt.

Lotsbåten blev manöveroduglig men kunde senare assisteras till kaj där endast mindre skador kunde konstateras. Händelsen har bedömts vara en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2015-12-11 Sammanfattning och rekommendationer
2015-10-20 Slutrapport
Slutrapport RS2015:09 PILOT 116/ RIB Delta

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad