På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Kollision mellan bogserbåten BONDEN och bilfartyget ASIAN BREEZE i Malmö hamn

S-37/15
Händelsedatum: 2015-03-16

Vid ankomst Malmö hamn assisterades bilfartyget ASIAN BREZE av två bogserbåtar. Under koppling av bogsertross kom bogserfartyget BONDEN för nära ASIAN BREEZE och dess bulb träffade BONDENS propeller.

BONDEN blev manöveroduglig och trycktes runt stäven på ASIAN BREEZE och hasade längs dess styrbordssida. Den andra bogserbåten styrde sedan undan för att undvika att kollidera med BONDEN. ASIAN BREEZE fick en reva i bulben med vatteninträngning i dess barlasttank som följd.

Haverikommissionen har bedömt händelsen som en allvarlig sjöolycka samt ett tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2016-08-19 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2016-08-19 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-08-19 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2016-08-19 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-08-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2016-03-22 Slutrapport
Slutrapport RS 2016:01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad