På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Nittiettan - förlisning av pråm vid Lagnöström

S-87/13
Händelsedatum: 2013-06-20

Förlisning av pråmen 87:an under bogsering av bogserbåten Nittiettan vid Lagnöström.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2016-07-15 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-07-15 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-15 Sammanfattning och rekommendationer
2015-05-22 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:03

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad