På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma

S-89/13
Händelsedatum: 2013-06-13

DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma, Skåne län.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2015-07-17 Sammanfattning och rekommendationer
2015-07-17 SHK:s ställningstagande av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2015-03-02 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2014-10-13 Slutrapport
Slutrapport - RS 2014:07

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad