På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud med flygplan av typen SAAB 340B på Sydneys flygplats, Australien

L-157/14
Händelsedatum: 2014-12-04

Utreds av: Australien

Den Australienska utredningsmyndigheten ATSB har påbörjat en undersökning av ett tillbud under vilket en SAAB 340B (registreringsbeteckningen VH-ZRJ) överskred sin, med utfällt landningsställ, maximalt tillåtna flygfart. Tillbudet inträffade under en utflygning från Sydneys flygplats, New South Wales i Australien.

Under den initiala utflygningen fälldes landningsstället in sent, vilket resulterade i att den maximalt godkända flygfarten överskreds med cirka 20 knop (knappt 40 km/h).

Som en del av undersökningen kommer ATSB att intervjua flygbesättningen, granska flygdata samt samla in ytterligare information.


Svensk ordförande
Hans Ytterberg
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2016-07-04 Slutrapport
Slutrapport AO-2014-189 -endast Engelsk utgåva

Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.