På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud med flygplan av typen SAAB 340B på Sydneys flygplats, Australien

L-157/14
Händelsedatum: 2014-12-04

Utreds av: Australien

Den Australienska utredningsmyndigheten ATSB har påbörjat en undersökning av ett tillbud under vilket en SAAB 340B (registreringsbeteckningen VH-ZRJ) överskred sin, med utfällt landningsställ, maximalt tillåtna flygfart. Tillbudet inträffade under en utflygning från Sydneys flygplats, New South Wales i Australien.

Under den initiala utflygningen fälldes landningsstället in sent, vilket resulterade i att den maximalt godkända flygfarten överskreds med cirka 20 knop (knappt 40 km/h).

Som en del av undersökningen kommer ATSB att intervjua flygbesättningen, granska flygdata samt samla in ytterligare information.


Svensk ordförande
Hans Ytterberg
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2016-07-04 Slutrapport
Slutrapport AO-2014-189 -endast Engelsk utgåva

Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad