På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tillbud med ett luftfartyg av typen ATR 72 på väg från Bromma till Visby

L-148/14
Händelsedatum: 2014-11-30

Strax före landning under en reguljär flygning mellan Bromma och Visby uppstod skakningar i flygplanet som synes ha att göra med flygplanets ena propeller. Den berörda motorn stängdes av och flygplanet landade normalt. Händelsen utgör ett allvarligt tillbud.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2016-10-19 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:07
2015-11-30 Statusrapport SRL 2015:02e

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad