På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Tekniskt fel under flygning med helikopter vid Umeå flygplats

L-140/14
Händelsedatum: 2014-11-09

När Sjöfartsverkets räddningshelikopter (SE-JRH) flög in mot sin hemmabas på Umeå flygplats tändes felindikeringen för stjärtrotorns avisningssystem ”FIPS Tailrotor”. Efter landning konstaterade man att slipringen hade lossnat från sitt bultade fäste och hölls bara fast av kablaget.

Slipringen sitter monterad mellan stjärtrotorväxeln och stjärtrotorn i anslutning till stjärtrotorn med en fast och en rörlig del. Delarna har till uppgift att överföra elektrisk matning till avisningssystemet.

Hade slipringen kommit i kontakt med stjärtrotorn hade händelsen med hög sannolikhet utvecklat sig till en olycka. Haverikommissionen har därför bedömt händelsen som ett allvarligt tillbud.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Carneros

Nytt i utredningen


2017-06-30 SHK:s bedömning av Federal Aviation Administration:s (FAA) rekommendationssvar - Endast Engelsk text
2017-06-30 Rekommendationssvar från Federal Aviation Administration (FAA) -Endast Engelsk text
2015-08-28 Slutrapport
Slutrapport RL 2015:12

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad