Olycka vid landning på Bahamas

L-12/17
Händelsedatum: 2017-02-07

Utreds av Bahamas.

Ett luftfartyg av typen Saab 340A användes i inrikes flygtrafik på Bahamas. Efter start fick besättningen en indikering om ett fel på landstället. Man beslutade då att återvända och landa på Grand Bahama International Airport. Vid landningen vek sig det vänstra huvudstället och luftfartyget körde av banan. Endast lindringa personskador uppkom.

Utredningsmyndigheten på Bahamas, AAID, utreder händelsen. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2017-03-21 Statusrapport L-12/17 C6-HBW Bahamas (Endast Engelsk version)

Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.