Olycka med luftballongen SE-ZOU vid Nynäs Säteri i Örebro län

L-46/16
Händelsedatum: 2016-05-10

Piloten ramlade ur korgen när den slog i backen i samband med landning. Ballongen med dess två passagerare drev därefter vidare och fastnade i en kraftledning. Alla tre personer ombord skadades. Skador uppstod även på ballongen.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2017-05-09 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:06

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.