På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Olycka vid Oajevágge i Jokkmokks kommun med flygplanet SE-DUX av typen Canadair CRJ 200

L-1/16
Händelsedatum: 2016-01-08

Ett nödanrop (Mayday) togs emot strax efter midnatt den 8 januari 2016 från ett flygplan som utförde en postflygning från Oslo till Tromsö med två personer ombord. Flygplanet försvann från radar ungefär samtidigt. En haveriplats har lokaliserats väster om sjön Akkajaure, cirka 20 mil nordväst om Gällivare.

Statens haverikommission (SHK) har inlett en utredning av olyckan. Det är ännu för tidigt att dra några slutsatser om händelseförloppet. Det kan dock konstateras att flygplansvraket är lokaliserat och befinner sig i fjällterräng. Haverikommissionen kommer inledningsvis att undersöka vraket med fokus på att hitta och omhänderta flygplanets registreringsutrustning (de svarta lådorna). Vidare kommer radardata och radiokommunikation m.m. att inhämtas och analyseras.

På olycksplatsen samverkar haverikommissionen med bl.a. polis, räddningstjänst och Försvarsmakten.

Under lördagen den 9 januari kunde räddningstjänsten pumpa upp cirka 1,5 kubikmeter vätska ur den krater som bildats vid nedslagsplatsen. Vätskan innehåller till stor del flygbränsle.

På olycksplatsen bistår haverikommissionen polis och räddningstjänst med att söka efter flygplanets besättning. I övrigt är arbetet inriktat på att hitta flygplanets s.k. svarta lådor.

Flygplanet var utrustat med två svarta lådor. Den ena är en Cockpit Voice Recorder (CVR) och spelar in ljud i cockpit. Den andra är en Flight Data Recorder (FDR) och registrerar tekniska uppgifter om flygningen.

Under lördagen hittades den ena av de svarta lådorna (FDR). Den är kraftigt demolerad och SHK:s tekniska utredare arbetar med att undersöka om minnesenheten är intakt. Enheten kommer därefter att transporteras till ett laboratorium där informationen kan läsas ut. Det kan ta någon vecka innan detta är gjort.

Delar av den andra svarta lådan (CVR) hittades också under lördagen. Den enheten var däremot inte intakt och den del som innehåller minnesfunktioner saknades. Under söndagen hittades även den del av flygplanets CVR som tidigare saknats.

Eftersom flygplanets båda svarta lådor har hittats har haverikommissionen gott hopp om att kunna utröna varför flygplanet störtade. Att utvinna informationen och analysera den kan komma att ta några veckor. Därefter fortsätter arbetet med andra utredningsåtgärder och haverikommissionen planerar att publicera en fullständig rapport om olyckan inom tolv månader från händelsen.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
jonas.backstrand@havkom.se
Utredningsledare
Nicolas Seger
nicolas.seger@havkom.se

Nytt i utredningen


2016-03-09 Statusrapport SRL 2016:01

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.