Helikopterolycka i Storbritannien

L-54/17
Händelsedatum: 2017-05-05

Utreds av Storbritannien.

Under en skolflygning med en helikopter av modell AS350B3 inträffade en olycka som ledde till att två av de tre personer som fanns ombord skadades allvarligt. De skadade var svenska medborgare. En av dem omkom senare till följd av de skador han ådrog sig vid olyckan Betydande skador uppstod även på helikoptern. Händelsen inträffade på Wycombe Air Park i Buckinghamshire, Storbritannien. 

Storbritanniens säkerhetsutredningsmyndighet Air Accidents Investigation Branch (AAIB) utreder olyckan. I enlighet med en begäran från AAIB har SHK utsett en ackrediterad representant som bistår utredningen. 


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Nicolas Seger


Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.