Avåkning vid Gällivare flygplats med flygplanet YR-FZA av typen Fokker 100

L-33/16
Händelsedatum: 2016-04-06

Efter inflygning och landning bana 30 åkte flygplanet av banan. Flygplanet blev stående med nosställ och huvudställ utanför banans slut. Ombordvarande lämnade flygplanet via ordinarie trappa. Det uppstod inga personskador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Nicolas Seger

Nytt i utredningen


2017-03-09 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:03

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad