Avåkning på Vilhelmina flygplats med flygplanet SE-LLO av typen BAe Systems ATP

L-35/16
Händelsedatum: 2016-04-06

Efter landning på Vilhelmina flygplats åkte flygplanet av den asfalterade delen av banan med höger landningsställ och färdades delvis utanför banan ca 190 meter. I samband med detta kördes ett bankantsljus över och flygplanets högra klaff fick en mindre skada.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Stefan Christensen

Nytt i utredningen


2017-04-05 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:05

Skriv ut
Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Rekommendationshantering pågår
Rekommendationshantering avslutad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.