På Havkoms webbplats används "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera har redan sparats i din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Läs mer om cookies

Allvarligt tillbud med ett luftfartyg av typen Saab 340B i Australien

L-24/17
Händelsedatum: 2017-03-17

Utreds av Australien.

Ett luftfartyg av typen Saab 340B flög i inrikestrafik i Australien. Under inflygningen till Sydney separerade den ena propellern från luftfartyget. Luftfartyget, som hade 16 passagerare och tre besättningsmän ombord, kunde dock landa utan att några ytterligare skador uppstod.

Den australiensiska haveriutredningsmyndigheten ATSB utreder händelsen som ett allvarligt tillbud. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2017-10-23 ATSB Statusrapport 2017-04-13 (Endast engelsk text)

Skriv ut
Påbörjad utredning
Faktainsamling pågår
Haverisammanträde genomfört
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad
Prenumerera på information om när en utredning uppdateras. Välj alla eller något av utredningsområdena i listan, skriv in din e-postadress och klicka på Registrera.