SHK

Årsrapporter till Europeiska järnvägsbyrån (ERA)

SHK ska enligt förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO) årligen offentliggöra en årsrapport från föregående kalenderår. Rapporten ska innehålla uppgifter om genomförda utredningar, utfärdade säkerhetsrekommendationer och åtgärder som vidtagits med anledning av tidigare utfärdade rekommendationer. Årsrapporterna lämnas till Europeiska järnvägsbyrån (ERA).

Årsrapport spårtrafik 2016
Årsrapport spårtrafik 2015

Årsrapport spårtrafik 2014

Årsrapport spårtrafik 2013
Årsrapport spårtrafik 2012
Årsrapport spårtrafik 2011
Årsrapport spårtrafik 2010
Årsrapport spårtrafik 2009
Årsrapport spårtrafik 2008
Årsrapport spårtrafik 2007
Årsrapport spårtrafik 2006

Länkar

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Europeiska järnvägsbyrån (ERA)