SHK

Tillsatta anställningar

Här anslår Statens haverikommission sina senaste beslut om anställning

Överklaga beslut om anställning

Om du har sökt en anställning och vill överklaga beslutet måste du göra det inom tre veckor från det datum då beslutet offentliggjordes av Statens haverikommission.

Skriv till Statens haverikommission, Box 6014, 102 31 Stockholm. Tala om vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet du vill ha. Skriv också skälet till att du överklagar.

SHK skickar sedan vidare överklagandet till Statens överklagandenämnd för prövning.