SHK

Pressbilder

Hans Ytterberg

Hans_Ytterberg_350x350.jpg#asset:8310:profilePhoto100pxWidth
Generaldirektör
Bild 1
Bild 2

GD-stab

Jonas_Bäckstrand_350x350.png#asset:8312:profilePhoto100pxWidth
Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Mikael_Karanikas_350x350.jpg#asset:8315:profilePhoto100pxWidth
Mikael Karanikas
Utredningsordförande

Helen_Magnusson_100x100.jpg#asset:9488:url
Helene Arango Magnusson
Utredningsordförande

Maria_Hemmar_350x350.jpg#asset:8314:profilePhoto100pxWidth
Maria Hemmar
Administrativ chef

Utredningsavdelning 1

Johan_Gustafsson_350x350.jpg#asset:8325:profilePhoto100pxWidth
Johan Gustafsson
Avdelningschef

Sjöfart

Dennis_Dahlberg_100x100.jpg#asset:9418:url
Dennis Dahlberg
Haveriutredare

Rikard_Sahl_350x350.jpg#asset:8322:profilePhoto100pxWidth
Rikard Sahl
Haveriutredare

Mikael_Sjolund_100x100.jpg#asset:9420:url
Mikael Sjölund
Haveriutredare

Jorgen_Zachau_350x350.jpg#asset:8313:profilePhoto100pxWidth
Jörgen Zachau
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Eva-Lotta_Hedbom_350x350.jpg#asset:8326:profilePhoto100pxWidth

Eva-Lotta Högberg
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Alexander_Hurtig_350x350.jpg#asset:8307:profilePhoto100pxWidth
Alexander Hurtig
Haveriutredare

Utredningsavdelning 2

Peter_Swaffer_350x350.jpg#asset:8319:profilePhoto100pxWidth

Peter Swaffer
Avdelningschef

Civil luftfart

Tony_Arvidsson_100x100.jpg#asset:9422:url
Tony Arvidsson
Haveriutredare

Sakari_Havbrandt_100x100.jpg#asset:9705:url

Sakari Havbrandt
Haveriutredare

Christer_Jeleborg_350x350.jpg#asset:8308:profilePhoto100pxWidth
Christer Jeleborg
Haveriutredare

Johan_Nikolaou_100x100.jpg#asset:9490:url
Johan Nikolaou
Haveriutredare

Ola_Olsson_350x350.jpg#asset:8317:profilePhoto100pxWidth
Ola Olsson
Haveriutredare

Nicolas_Seger_350x350.jpg#asset:8316:profilePhoto100pxWidth
Nicolas Seger
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan_Carneros_350x350.jpg#asset:8327:profilePhoto100pxWidth
Stefan Carneros
Haveriutredare

Agne_Widholm_350x350.jpg#asset:8306:profilePhoto100pxWidth
Agne Widholm
Haveriutredare

Fotograf: Peter Knutson.

Fotografens namn ska anges vid all publicering.

SHK:s logotyp hittas här.