SHK

Mediakontakter

Frågor som rör en viss haveriutredning besvaras i första hand av utredningens ordförande eller utredningsledare. Kontaktuppgifter finns under Utredningar.

Allmänna frågor om SHK:s verksamhet besvaras i första hand av någon avdelningschef eller utredningsordförande. Kontaktuppgifter finns under Personal.

Länkar

Utredningar
Personal
Pressbilder