SHK

Statistik

SHK för ingen samlad statistik över olyckor och tillbud inom civil luftfart. För information om flygsäkerhetsstatistik, hänvisar vi till Transportstyrelsens Sjö- och luftfartsavdelning.