SHK

Arkiv och akter

SHK:s rapporter finns utlagda i pdf-format fr.o.m. slutet av 1997. I vissa fall kan även rapporter i pdf-format från utländska haveriutredningar finnas här. I vissa tidigare rapporter saknas dock större bilagor i pdf-format, vilket anges i respektive rapport.

Rapporter 1978–1997 finns oftast bara som papperskopior. I vissa fall finns elektroniska filer. Kontakta oss för besked och beställningar.

För information om segelflygrapporter före 2012, se Segelflyget.

Ärendeförteckningar i elektronisk form finns sedan 1978 och kan beställas som pdf-filer. Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet.

Före 1978 utredde Luftfartsinspektionen eller berörd polismyndighet civila luftfartsolyckor. Luftfartsinspektionen ingår sedan januari 2009 som Luftfartsavdelningen, numera Sjö- och luftfartsavdelningen i Transportstyrelsen.

Länkar

Segelflyget
Riksarkivet
Transportstyrelsen
Sök utredningar och utredningsrapporter