SHK

Personal

Generaldirektör

Hans Ytterberg

GD-stab

Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Mikael Karanikas
Utredningsordförande

Helene Arango Magnusson
Utredningsordförande

Maria Hemmar
Administrativ chef


Administrativ avdelning

Maria Hemmar
Administrativ chef

Erika Kråkström  
Avdelningskoordinator

Christel Snitt 
Registrator/Arkivarie

Andreas Steffen
Samordnare it, Internservice

Kia Wallberg Hjorth
Personalhandläggare


Utredningsavdelning 1

Johan Gustafsson
Avdelningschef

Eva-Maria Olsson
Administratör

Sjöfart

Dennis Dahlberg
Haveriutredare

Anders Porseryd
Haveriutredare

Rikard Sahl
Haveriutredare

Mikael Sjölund
Haveriutredare

Jörgen Zachau
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Eva-Lotta Högberg 
Haveriutredare 

Beteendevetenskap

Alexander Hurtig
Haveriutredare


Utredningsavdelning 2

Peter Swaffer
Avdelningschef

Ann-Charlott Söderquist
Administratör

Civil luftfart

Tony Arvidsson
Haveriutredare

Sakari Havbrandt 
Haveriutredare

Christer Jeleborg
Haveriutredare

Johan Nikolaou
Haveriutredare

Ola Olsson
Haveriutredare

Nicolas Seger
Haveriutredare

Gideon Singer
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan Carneros
Haveriutredare

Agne Widholm
Haveriutredare

Utöver anställd personal har SHK avtal med ett antal konsulter.

Vill man kontakta någon medarbetare på SHK går det bra att mejla till förnamn.efternamn@havkom.se