SHK

Styrande författningar

Lagen (1990:712) om undersökning av olyckor (LUO)
Länk till notisum.se

Förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor (FUO)
Länk till notisum.se

Förordningen (2007:860) med instruktion för SHK
Länk till notisum.se

Förordning (EU) nr 996/2010
om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart
svenska (pdf)
engelska (pdf)

Förordning (EU) nr 1286/2011
om en gemensam metod för utredning av sjöolyckor och tillbud till sjöss
svenska (länk till EUR-Lex.europa.eu)
engelska (länk till EUR-Lex.europa.eu)