SHK

Arkiv och akter

SHK:s utredningsrapporter finns utlagda i pdf-format fr.o.m. slutet av 1997. I vissa tidigare utredningsrapporter saknas större bilagor i pdf-format, vilket anges i respektive rapport.

Rapporter 1990–1997 finns oftast bara som papperskopior. I vissa fall finns elektroniska filer. Kontakta oss för besked och beställningar.

Utredningsrapporten om diskoteksbranden i Göteborg 1998 finns här.

Ärendeförteckningar i elektronisk form finns sedan 1990 och kan beställas som pdf-filer.

Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet eller i vissa fall i Regeringsarkivets arkiv.

Vissa utredningar 1981–1990 gjordes av Katastrofkommissionen.

Länkar

Riksarkivet
Regeringskansliets arkiv
Förteckning över utredningarna - Katastrofkommissionen
Sök utredningar och utredningsrapporter