SHK

Arkiv och akter

SHK:s utredningsrapporter finns utlagda i pdf-format fr.o.m. slutet av 1997. I vissa tidiga utredningsrapporter saknas större bilagor i pdf-format, vilket anges i respektive rapport.

Rapporter 1990–1997 finns oftast bara som papperskopior. I vissa fall finns elektroniska filer. Kontakta oss för besked och beställningar.

Under perioden 2004-2008 gjordes även utredningar av Järnvägsstyrelsen. För information om dessa, kontakta Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning. Vissa utredningar 1981–1990 gjordes av Katastrofkommissionen.

Ärendeförteckningar i elektronisk form finns sedan 1990 och kan beställas som pdf-filer.

Akter fr.o.m. år 1995 förvaras hos SHK. Akter före 1995 förvaras hos Riksarkivet och i vissa fall i Regeringskansliets arkiv.

Länkar

Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning
Förteckning över utredningar - Katastrofkommissionen
Riksarkivet
Regeringskansliets arkiv
Sök utredningar och utredningsrapporter