SHK

Grundstötning med segelfartyget ZJAWA IV vid Falsterbo Rev

Civil sjöfart
S-203/16
Händelsedatum: 2016-12-05

Segelbåten ZJAWA IV var på väg till Polen när den gick på grund vid Falsterbo Rev. Hela besättningen på nio man fick evakueras.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Beslut om utredning
Faktainsamling pågår
Analysfas pågår
Externremiss avslutad
Slutrapport publicerad